Studium Menedżer Contact Center został pomyślany jako otwarty kurs menedżerski, w ramach którego uczestnicy z różnych organizacji mają okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń również między sobą.

Program kursu obejmuje szereg zagadnień, które pozwalają poszerzyć kompetencje i rozwinąć postawy menedżerskie w sposób przekrojowy i wszechstronny.

Studium jest też jednak doskonałą bazą dla kursu, który może być dostosowany do potrzeb i uwarunkowań konkretnej organizacji. Edycja dedykowana Studium może uwzględniać określone zmiany w programie kursu oraz indywidualne wymagania w zakresie organizacji nauki. Minimalna liczba uczestników dedykowanej edycji Studium to około 20 osób.

W przypadku zainteresowania zorganizowaniem kursu dedykowanego dla organizacji prosimy o kontakt z Jarosławem Iżyckim.

AKADEMIA MENEDŻERA PEKAO DIRECT, WYWIAD Z DOROTĄ CIEJKĄ - DYREKTOR DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA DOŚWIADCZENIEM PRACOWNIKÓW HR

Edycja Pekao Direct


W styczniu odbyła się uroczysta inauguracja Akademii Menedżera, czyli dedykowanej dla Pekao Direct edycji Studium Menedżer Contact Center organizowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Inwestycja w całoroczny, interdyscyplinarny program rozwojowy o randze akademickiej dla menedżerów cc pokazuje unikalne podejście Pekao Direct do rozwoju pracowników. Program Akademii został dostosowany do potrzeb organizacji, ale bazuje na koncepcji Studium – jedynego w Polsce programu rozwojowego dla managerów jednostek cc. Program obejmuje kluczowe dla branży elementy praktyki zarządzania – powstał w oparciu o metodykę szkolenia menedżerów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz najlepsze case`y z branży zdalnej komunikacji z klientami. Wykładowcy Studium i Akademii to przedstawiciele kadry akademickiej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - najlepszej uczelni biznesu w Polsce oraz eksperci branży cc zaproszeni przez SMB.

Pani Doroto, proszę powiedzieć, co wpłynęło, że Pekao Direct podjęło decyzję o uruchomieniu programu rozwojowego dla menedżerów? Jaką grupę pracowników zdecydowaliście się rozwijać w ramach programu?

Jako Pekao Direct stawiamy przede wszystkim na rozwój naszych pracowników, ponieważ to oni stanowią fundament spółki. Akademia Menedżera została skierowana do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w Pekao Direct.  To oni są ambasadorami wszelkich zmian jakie stoją przed Pekao Direct,  co potwierdził rok 2020. To czas wielu wyzwań i konieczności odnajdywania się w szybko zmieniającym się otoczeniu. Chcemy jako pracodawca wesprzeć naszych pracowników w realizacji nowych wyzwań, dać im możliwość rozwoju i wymiany doświadczeń.

Jakim wartościami i zasadami kieruje się Pekao Direct?

Pekao Direct ma 5 kluczowych zasad i wartości, którymi kieruje się w codziennej pracy. Są to: proaktywność, rozwój, komunikacja, partnerstwo oraz determinacja. Każda z tych wartości jest ważna, tworząc ze sobą sieć naczyń powiązanych. Nasze wartości były brane pod uwagę tworząc program Akademii, tak, aby każda z wyżej wymienionych wartości miała swoje odzwierciedlenie w toku zajęć.

Dlaczego wybraliście program zewnętrzny? Jakie najważniejsze korzyści dostrzegliście w sięgnięciu po ekspertów z spoza organizacji?

Zależało nam, aby z naszymi działaniami rozwojowymi wyjść z przysłowiowego „ out of the box”, co powoduje, że mamy możliwość zobaczyć rzeczy w nowej i szerszej perspektywie. Możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami spoza organizacji, wykładowcami akademickimi, wymiana myśli, poznanie perspektywy i punktu patrzenia innej osoby, zachęca do refleksji i dyskusji, które niejednokrotnie mają miejsce w czasie zajęć.

Co zyskuje organizacja, a co pracownik po ukończeniu studium? Jakich efektów programu się spodziewacie i w jakiej perspektywie?

Program studium został przygotowany w ten sposób, że oprócz solidnej bazy wiedzy merytorycznej, kładzie także bardzo duży nacisk na aspekt praktyczny. Wykładowcy studium to eksperci i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zarówno z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, jak i branży contact center. Ma to wymierne przełożenie na całość funkcjonowania organizacji w wielu aspektach, który widzimy już dzisiaj: jakościowym, efektywnościowym, behawioralnym ponieważ Akademia wpływa na postawę i podejście menedżerów do codziennej pracy w aspektach biznesowych czy do pracy z drugim człowiekiem w aspekcie czysto behawioralnym. Uważam, że efekty te będą także zauważalne długofalowo.