Studium jako inwestycja

Studium to 9 miesięczny program rozwojowy. Obejmuje ponad 200 godzin lekcyjnych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez 19 wybitnych ekspertów. Studium to unikalna okazja do regularnej nauki i wymiany doświadczeń w grupie menedżerów z całej Polski oraz benchmarku najlepszych praktyk rynkowych.

Koszt udziału w Studium to inwestycja w rozwój zawodowy w branży zdalnej komunikacji z klientami. 

Koszt udziału w Studium Menedżer Contact Center - edycja 6 (2024/2025) wynosi 10 000 zł. Przy uwzględnieniu dofinansowania ze strony Fundacji na rzecz Wydziału Zarządzania UW - 8 000 zł brutto (wymagana wpłata do 30 października 2024 roku).

W przypadku zgłoszeń od firm członkowskich SMB oraz zgłoszeń powyżej 5 uczestników zastosowanie mają rabaty (500 zł / uczestnika).

Istnieje możliwość płatności w ratach:

Zgłoszeń mogą dokonywać osoby indywidualne, które zgłaszają swój udział w Studium oraz firmy, które finansują udział w programie swoim pracownikom. Istnieje możliwość wystawienia faktury. Istnieje możliwość uruchomienia edycji dedykowanej wg indywidualnej wyceny. 

Często stosowanym modelem jest częściowe dofinansowanie udziału w Studium przez pracodawcę.

Jak dołączyć do Studium?

Rekrutacja na 6. edycję Studium trwać będzie od 01 lutego do 19 października 2024 r.


Masz pytania? Potrzebujesz konsultacji?

Zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Studium ze strony SMB:


* Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć również stacjonarnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: ul. ul. Szturmowa 1/3, pok. B004, pon.-pt.: 10.00 - 16.00, tel. +48 22 55 34 190.

Pobierz folder informacyjny

Informacje organizacyjne nt. 6 edycji Studium

Terminy

6. edycja Studium rozpocznie się 26 października 2024 r.

Rozpoczęcie wykładów poprzedni konferencja inaugurująca, która odbędzie się 26 października. Uczestnicy 6. edycji Studium otrzymują bezpłatny wstęp na część warsztatową konferencji (patrz szczegóły wydarzenia).

Nauka w ramach Studium trwać będzie od października 2024 r. do czerwca 2025 r. Zjazdy odbywać się będą w weekendy 1 lub 2 razy w miesiącu.

Szczegółowy harmonogram zjazdów uwzględnia wszystkie przerwy świąteczne i inne okoliczności, co ułatwia pogodzenie pracy zawodowej z udziałem w Studium.

Miejsce i forma zajęć

Zajęcia w ramach Studium odbywają się on-line poprzez aplikacje ZOOM. Na życzenie grupy istnieje możliwość zorganizowania wybranych szkoleń w formie hybrydowej, zajęcia w formie on-line i stacjonarnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Szturmowa 1/3). Ostatni zjazd kursu organizowany jest w formie stacjonarnej na Wydziale Zarządzania. 

Formuła zajęć

Formuła zajęć jest warsztatowa, co zapewnia skuteczne wdrożenie wiedzy do praktyki działania uczestników Studium. W ramach niektórych zajęć wymagane jest zrealizowanie zadań określonych przez wykładowców.

Komunikacja i narzędzia wspierające

Głównym kanałem komunikacji w ramach Studium jest korespondencja e-mail. W praktyce uczestnicy Studium komunikują się również za pośrednictwem wybranego komunikatora. Materiały udostępniane są uczestnikom poprzez narzędzia Google.

Wymagania formalne

Brak wymagań formalnych (np. wykształcenie). Jedynym warunkiem przyjęcia w poczet uczestników Studium jest pełnienie lub planowane rozpoczęcie pełnienia roli menedżera w jednostce contact center.

Egzamin, zakończenie Studium

Nauka w ramach Studium kończy się egzaminem. Uzyskanie certyfikatu ukończenia Studium wymaga zdobycia pozytywnej oceny z egzaminu oraz obecności na zajęciach i realizacji zadań przedmiotowych.