Program Studium jest oparty na metodyce nauczania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dostosowany został do specyfiki branży CC i obejmuje wyłącznie zagadnienia kluczowe dla sprawnego zarządzania jednostkami zdalnej obsługi klienta.

Zajęcia w ramach Studium nie ograniczają się jedynie do tradycyjnych szkoleń. Biorąc udział w kursie przeżyjesz naukę na zupełnie nowy sposób - uczestnicząc w interaktywnych warsztatach, czerpiąc wiedzę i inspiracje bezpośrednio od ekspertów rynku oraz angażując się w owocne dyskusje i wymianę poglądów z innymi uczestnikami. Dzięki takiemu podejściu osiągniesz głębsze zrozumienie i zaawansowaną praktyczną wiedzę, która będzie Cię wyróżniać jako lidera w obszarze zarządzania w branży CC. 

Nauka w ramach Studium ma bardzo praktyczny charakter. Większość zajęć ma formułę warsztatów, a część wymaga wykonania praktycznych zadań określonych przez wykładowców. Wykłady uzupełniane są dyskusją oraz wymianą doświadczeń między uczestnikami i prowadzącymi zajęcia ekspertami.
Studium rozwija przede wszystkim kompetencje i postawy, którymi musi charakteryzować się obecnie sprawny menedżer CC, w szczególności:

Zagadnienia te są poruszane zarówno na dedykowanych warsztatach (zobacz program Studium poniżej), ale również jako element uzupełniający w ramach innych zajęć (np. "Zarządzania przez cele"). Dzięki takiemu podejściu możliwe jest regularne, praktyczne powracanie uczestników do określonych tematów oraz spojrzenie na nie z różnych perspektyw.


Kurs to nie studia z zarządzania, dlatego w programie nie znajdziesz ekonomii, statystyki, czy prawa administracyjnego. Znajdziesz w nim jednak liczne zajęcia skoncentrowane na kluczowych kompetencjach liderskich oraz przedmioty prezentujące podstawowe informacje o zagadnieniach mniej powszechnych, ale równie ważnych, o których każdy menedżer CC musi mieć pojęcie (np. warsztat o kluczowych w branży CC zagadnieniach prawnych). Dzięki takiemu podejściu absolwent Studium zdobywa wiedzę, zgodnie z uniwersytecką zasadą "coś o wszystkim oraz wszystko o najważniejszym"

Tworząc formułę Studium przyświecała nam myśl, że nauka to proces i pojedyncze szkolenia to mało efektywna metoda zdobywania nowych kompetencji w praktyce. Studium skupia się zatem na długotrwałym rozwoju, umożliwiając stopniową adaptację nowych umiejętności. Udział w Studium pozwala stworzyć solidne fundamenty pod swoją przyszłość jako efektywnego menedżera w dynamicznym świecie zdalnej obsługi klienta.

Poznaj program kursu (rozwiń i sprawdź)

Studium Menedżer Contact Center to ponad 200 jednostek lekcyjnych wykładów, warsztatów i case studies. Poniżej znajdziesz listę przedmiotów, zagadnień, które są poruszane w trakcie kursu.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez grono wyjątkowych ekspertów. Są to zarówno wykładowcy Wydziału Zarządzania UW, praktycy od wielu lat wspierający biznes w zakresie swoich specjalizacji akademickich, jak i top menedżerowie CC zaproszeni do projektu przez SMB. Zapoznaj się z sylwetkami wykładowców Studium.

Ukończenie Studium, czyli m.in. zaliczenie egzaminu pisemnego, zapewnia uzyskanie certyfikatu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB – jest to jedyny na rynku certyfikat o randze akademickiej potwierdzający uzyskanie kompetencji w branży CC.

W trakcie nauki możliwe jest także rozbudowanie sieci kontaktów zawodowych, co również jest ważnym elementem dla skutecznych menedżerów w branży.